top of page

AGENDA

Op deze pagina worden feestjes, gelegenheden en andere onzin gepubliceerd. Houd het in de gaten en zorg dat je niets mist!

2024-05-03 15_34_03-Window.png
45th-birthday-12.gif

20-02-2024

En plots bestonden wij 45 jaar. Weer een mijlpaal. Gefeliciteerd allemaal en vooral de oprichters van de club!
Tijdens de laatste vergadering is ons al een jubileumfeestje in het vooruitzicht gesteld!

alv.jpg

Highlights
Om 20:45 uur wordt de vergadering geopend.
Wegens afwezigheid van Sjaak wordt zijn taak waargenomen door Arie van Golen, eveneens welbespraakt!

KASCONTROLE
Deze is uitgevoerd door Willem van Buuren; geen onregelmatigheden geconstateerd.
Tja, wat wíl je met zo’n goeie (en zuinige) penningmeester!
Naar aanleiding van beide voornoemde punten brengt Arie naar voren, dat hij inmiddels alweer 5 jaar de functie
van penningmeester vervult. Hij is van mening dat dit eigenlijk te lang is en dat een andere persoon dit op zich
zou moeten nemen.
De vergadering is het hier niet mee eens en vindt dat hij het uitstekend doet! Niet wijzigen dus!

PRIJSUITREIKING
De eindstand in de competitie 2023 was:
1 e André Bouman 35 wedstrijden, puntentotaal 10,9507 TWEEDE KEER KAMPIOEN!!
2 e Wim Bravenboer 36 wedstrijden, puntentotaal 10,7478
3 e Wim Oosthoek 70 wedstrijden, puntentotaal 10,2886
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd! De wisselbeker en bijbehorende prijzen (flessen drank) worden uitgereikt.
Wim Bravenboer had zijn prijs inmiddels al ontvangen.

LEDEN
Rob Koning is vanaf begin 2024 lid geworden.
Wim Bravenboer heeft zijn lidmaatschap opgezegd en geniet nu thuis van z’n fles whisky.
Rustend lid is dit jaar geworden Arie Scheurwater.

CONTRIBUTIE
Dit jaar is de contributie óók weer het volledige bedrag van € 75,--
Dit bedrag dient vóór 1 juli betaald te zijn op rekening NL44 INGB 0009 5567 35 t.n.v De Heul.
De meesten hebben dit inmiddels al gedaan, de overige 14 krijgen binnenkort wel een seintje.

OUDEJAARSLOTERIJ
Afgelopen jaar waren er enkele geldprijzen, dit wordt als zéér positief ervaren en men zou dit uitgebreid willen
zien. Gaan we mee aan de slag!
Overigens heeft Frank óók dit jaar weer gevraagd of hij de Oudejaarsloterij mag regelen, dus …….

RONDVRAAG
-- FRANK is door Michel benaderd met de vraag of wij een tweekamp Driebanden tegen ’t Spatje willen
spelen. Dit zou dan gaan gebeuren op donderdag 20 juni a.s., aanvang 19:30 uur.
Hier is wel animo voor; Frank stuurt binnenkort een inschrijvingslijst rond.
-- FRANK vraagt of er animo is om volgend jaar een keer een competitie Bandstoten te organiseren, we hebben
dat wel eens eerder gedaan, maar dat is jaren geleden.
Aanwezigen zien dit wel zitten en stellen voor om dat dit jaar al te doen; we spelen dan 6 maanden
Libre en 6 maanden Bandstoten. Wordt geregeld. Aantal caramboles Bandstoten is 70% van aantal Libre.

 

45.jpg

FEESTCOMMISSIE

Er is een datum bekend voor een uitstapje per bus naar omgeving Delft.Dit zal gaan plaatsvinden op zaterdag 28 september a.s..
Nadere details volgen 

kersttoernooi.jpeg

KERSTTOERNOOI

De datum voor het Kersttoernooi wordt vastgesteld op zaterdag 21 december.
Nadere gegevens over de invulling van de avond horen we binnenkort van de feestcommissie.

vakantietimetorelax-9c3e2f0b.jpeg

Vakantie 't Spatje

't Spatje blijft gewoon geopend

bottom of page