top of page

BILJARTLOGICA  (aangeleverd door Wim van der Ven)

Mokkal
Kenknie
Mottieanderstan
Poedel
Kenkok
Harde plasser
Dielegkut
Tegescheef
Hoeveelhekker
Jijmotuitkijke
Mooigie
Hoeveelmokker
Sjongejonge
Deegiedran
Biertie
Tafelvlij
Antoortie
Deruitertie
Mooi ballegie
Zukke balle
Hoeveulbeurtemoknog

bottom of page